loading
PRVI DOLAZAK
– prvi pregled i konzultacije46 EUR
– ortopanska snimka35 EUR
– 3D cijele čeljusti100 EUR
KIRURGIJA
– ugradnja implantata625 EUR
– ugradnja premium implantata760 EUR
– alveotomija230 EUR
– apikotomija255 EUR
PROTETIKA
– cirkon keramička krunica355 EUR
– metal keramička krunica265 EUR
– ljuskica380 EUR
– totalna proteza845 EUR
POPRAVAK ZUBA
– kompozitni ispun jednoplošni68 EUR
– kompozitni ispun dvoplošni85 EUR
– kompozitni ispun troplošni95 EUR
LIJEČENJE ZUBA
– endodontsko strojno liječenje: 1 kanal95 EUR
– endodontsko strojno liječenje: 2 kanala145 EUR
– endodontsko strojno liječenje: 3 kanala165 EUR
ESTETIKA
– izbjeljivanje zubi obje čeljusti345 EUR
– čišćenje zubnog kamenca po čeljusti52 EUR

(1) Posebna akcijska cijena na implantate za plaćanja gotovinom, za sve uplate tijekom ovog mjeseca.
(2) U navedenu cijenu nije uključen trošak privremenog rada te trošak dentalnih implantata koji ovisi o broju i odabiru dentalnih implantata.

Konzultacije
Naručite se na konzultacije sa stručnjakom
home